dom

DTP program rozwoju obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Osada Helenów, mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa w zakresie miejsc noclegowych, obiektów turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji 517 679,63 zł, w tym ze środków EFRROW 129 066,00zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”.